Rent Senter

Rent SenterFysisk aktivitet og trening skal være sunt og ha en helsefremmende effekt. Dopingbruk bryter med dette idealet. Likevel kan det ikke legges skjul på at dopingmidler er lett tilgjengelig og tas i bruk av personer som tyr til denne snarveien for å oppnå større og mer markerte muskler.

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24a.
Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt.

Atletica som da er idrettens treningssenter legger derfor stor vekt på anti-doping arbeidet og støtter derfor Anti-doping Norge sitt arbeid for «Rent senter».

For å kunne trene ved Atletica må du derfor akseptere vår anti-doping policy. Dette gjør du ved inngåelse av treningsavtalen. Dette gjelder enten det er en klippekortavtale, bedriftsavtale, drop-in eller løpende avtale/vanlig medlemskap.

Nedenfor kan du lese mer om vår anti-doping policy:

  1. Atletica har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

  2. Som atlet ved Atletica tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Atletica rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

  3. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

  4. Atletica har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

  5. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Atletica har anledning til å heve treningsavtalen.

  6. Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Atletica kan bli politianmeldt.

  7. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder ved Atletica og i Sparebanken Sør Amfi. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning. Eventuelle kostnader vil bli fakturert medlemmet.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Arendal Tennisklubb
Arendal Seilklubb
Idrettens Finans
Arendal Turnforening
Norges Idrettsforbund
Arendal Sportsklubb
Øyestad Idrettsforening
Arendal Cykleclub

Nettside levert av ibooking.no